НАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА СДЕЛКА Е ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ И СИГУРНОСТ.
Контрол на стоки, аварийни констатации и вземане на средни проби, системи по качеството и сертификации

arrowКоличествен стоков контрол
arrowКачествен стоков контрол
arrowАварийни констатации и освидетелстване на транспортните средства
arrowУкрепване на товари и стифадорско обслужване
arrowВръзка с нас

ПЪРВАТА ЧАСТНА СЪРВЕЙОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪРШВАЩА КОНТРОЛ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН НЕЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА:
ВНОСИТЕЛИ
ИЗНОСИТЕЛИ
СПЕДИТОРИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРЕВОЗВАЧИ
 
  Аварийни констатации:
arow Аварийни констатации за установяване характера и размера на щети на стоки, застраховани при български или чужди застрахователи.
   
arow Аварийни констатации на стоки, претърпяли по време на транспортирането някои от следните щети:
   
arow Липса на част от обявеното за транспортиране количество
   
arow

Разходи, направени за възстановяване на повредената стока

   
arow Повреди на стоките и опаковките им
   
arow Повреждане на стоките или на защитните им опаковки по време на транспортирането и при товаро
  – разтоварни дейности
 
damage4damage4damage6damage2damage3
 
Освидетелстване на състоянието на транспортните средства
arow При извършване освидетелстване състоянието на транспортните средства се отчита действието на фактори влияещи върху качеството и количеството на превизваните в тях стоки
   
arow Възможност за укрепване на стоките
   
arow Хигиенно състояние на транспортното средство
   
arow Вид на транспортното средство
   
arow Стоково съвместителство
   
arow Газов състав, температура, влажност
   
damage4damage4damage6damage2damage3