НАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА СДЕЛКА Е ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ И СИГУРНОСТ.
Контрол на стоки, аварийни констатации и вземане на средни проби, системи по качеството и сертификации

arrowКоличествен стоков контрол
arrowКачествен стоков контрол
arrowАварийни констатации и освидетелстване на транспортните средства
arrowУкрепване на товари и стифадорско обслужване
arrowВръзка с нас

ПЪРВАТА ЧАСТНА СЪРВЕЙОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪРШВАЩА КОНТРОЛ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН НЕЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА:
ВНОСИТЕЛИ
ИЗНОСИТЕЛИ
СПЕДИТОРИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРЕВОЗВАЧИ

Фирма “СОФКОНТРОЛ” ООД е създадена в края на 1989 г. Тя е първата частна фирма в България, чиято дейност e само усъвършенствана. Имаме представителства в по-големите градове в страната. Разполагаме с високо квалифицирани специалисти в различни области, с богат практически опит, което гарантира срочни, качествени и компетентни констатации по поетите контроли.
Същевременно сме аварийни комисари на всички застрахователни дружества у нас и сме включени оше 1992г. в “Международното Търговско право” за аварийни комисари в европейските страни.
Дейността ни се осъществява на база годишни договори и поръчки, при конкурентни такси.
Издаваните документи се ползват с доказателствена сила пред арбитраж, съдилища и организации в страната и чужбина. От 1990г. до настоящия момент “СОФКОНТРОЛ” няма неуважени или оборени стокови експертизи и аварийни протоколи.

Конфиденциалност и бизнес етика
Фирма СОФКОНТРОЛ има 18 годишна практика в областта на стоковия контрол, затова си позволяваме да смятаме, че работим с нашите контрагенти, спазвайки морално-етичните норми и конфиденциалност при изпълнение на поетите от нас ангажименти.
Надяваме се, че настоящата информация ще бъде от полза за Вашата дейност и ще допринесе за доставката на поверените Ви стоки, без риск от загуби по транспорта и грешки при експедицията, ползвайки нашите независимите сървейорски услуги за стоков контрол.