НАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА СДЕЛКА Е ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ И СИГУРНОСТ.
Контрол на стоки, аварийни констатации и вземане на средни проби, системи по качеството и сертификации

arrowКоличествен стоков контрол
arrowКачествен стоков контрол
arrowАварийни констатации и освидетелстване на транспортните средства
arrowУкрепване на товари и стифадорско обслужване
arrowВръзка с нас

ПЪРВАТА ЧАСТНА СЪРВЕЙОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪРШВАЩА КОНТРОЛ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН НЕЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА:
ВНОСИТЕЛИ
ИЗНОСИТЕЛИ
СПЕДИТОРИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРЕВОЗВАЧИ


Количественият стоков контрол
се извършва при покупко – продажба на стоки , банково кредитиране , пристанищни сборове, външно търговски сделки и други.

Издаваните документи се ползват с доказателствена сила за констатиране и документиране на разликита с обявените количества по документи на изпращача.

Фирмата извършва количествен стоков контрол на всички стоки и товари в насипно и опаковано състояние по един от следните методи:

strike 1. установяване на количеството на стоките по метода "DRAFT SURVEY"
weighbridge 2. Установяване на количеството на стоките чрез тегловен метод
storehouse

3. Установяване на количеството на стоките чрез преброяване