НАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ ВЪВ ВСЯКА ТЪРГОВСКА СДЕЛКА Е ГАРАНЦИЯ ЗА УСПЕХ И СИГУРНОСТ.
Контрол на стоки, аварийни констатации и вземане на средни проби, системи по качеството и сертификации

arrowКоличествен стоков контрол
arrowКачествен стоков контрол
arrowАварийни констатации и освидетелстване на транспортните средства
arrowУкрепване на товари и стифадорско обслужване
arrowВръзка с нас

ПЪРВАТА ЧАСТНА СЪРВЕЙОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ИЗВЪРШВАЩА КОНТРОЛ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН НЕЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА:
ВНОСИТЕЛИ
ИЗНОСИТЕЛИ
СПЕДИТОРИ
ЗАСТРАХОВАТЕЛИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПРЕВОЗВАЧИ
 
  Укрепване на товари и стифадорско обслужване
 
arow\ Контрол върху показателите на средата за съхранение на стоките
   
arow\ Контрол по опаковката и маркировката на стоките
   
arow\ Контрол върху товаро – разтоварните дейности и стифирането на стоките в складове и превозни средства
   
damage4damage4damage6damage2damage3